Dzierżawa kopiarek

kopiarkiPragnę zaproponować wydzierżawienie kopiarki lub drukarko-kopiarki

Konica lub Konica Minolta

W czasie dzierżawy nasz serwis dostarcza wszystkie materiały eksploatacyjne oraz wykonuje bezpłatnie konserwacje i naprawy.

My ponosimy koszty związane z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi.

Wydzierżawiając kopiarkę osiągną Państwo:

- całość opłat eksploatacyjnych księgowane jest jako koszty uzyskania przychodu,

- zakupy części i materiałów eksploatacyjnych Państwa nie dotyczą,

- w przypadku awarii urządzenia i braku możliwości jej naprawy gwarantujemy urządzenie zastępcze takiej samej klasy,

- regularne odmładzanie użytkowanych kopiarek w okresie trzech lat,

- dożywotnią gwarancję na urządzenie,

Ogólne warunki
Okres dzierżawy
do ustalenia minimum 12 miesięcy)
Opłata początkowa do ustalenia
Minimalny czynsz dzierżawny
Opłata za kopie ponad limit zawarty w czynszu do ustalenia